Deo in oog

deo in oog

Accipere quam facere praestat iniuriam (Cicero, tusculanae disputationes 5, 19, 56) Het is beter onrecht te ondervinden dan te doen. Acta est fabula de daden zijn een toneelstuk; het spel is afgelopen. Met deze woorden werd in de romeinse theaters het einde van de voorstelling aangegeven. Dit zouden ook de laatste woorden van keizer Augustus zijn geweest. Actore non probante reus est absolvendus Als de aanklager geen bewijs levert, dient de aangeklaagde vrij te worden gesproken. Actori incumbit probatio de bewijslast ligt bij de aanklager. Actum ut supra (a.u.s.) Gedaan als boven. Ad absurdum Tot in het ongerijmde.

Plautus, Pseudolus 1198) Hij die de buit als eerste aantreft zal hem meenemen; die het eerst komt het eerst maalt. Absit invidia verbo of absit verbo invidia (livius, Ab urbe condita 9, 19; 28, 29 en 36, 7) Zonder grootspraak. Absit omen Het voorteken zij verre. Absque omni exceptione zonder enige uitzondering. Absque ulla condicione zonder enige voorwaarde; onvoorwaardelijk. Abstractum pro concreto een abstract denkbeeld voor het concrete. (Bijv.: beroemdheid voor beroemd persoon.) Abusus non tollit usum Misbruik belet niet het eigenlijke gebruik. Abyssus abyssum invocat (Psalm 42, 8) de afgrond roept de afgrond, de ene misgreep of zonde roept de andere. Accidere ex una scintilla incendia passim (Lucretius, de rerum natura 5, 609) Uit een kleine vonk zijn vaak hele branden voortgekomen. Accidit in puncto, quod non speratur in anno In én ogenblik gebeurt, wat in geen jaar verwacht werd. Lijfspreuk van de rooms-duitse keizer Ferdinand I (1503-1564).

deo in oog
, vanaf het begin. Ab ovo usque ad mala (Horatius, sermones 1, 3, 6/7) Van het ei tot en met de appels; gedurende de gehele maaltijd; van begin tot eind. De romeinen gebruikten dit gezegde voor een driegangenmenu: rauwe eieren waren een populair voorgerecht en fruit het meest geserveerde nagerecht. Ab uno disce omnes (Vergilius, aeneis 2, 65) leer uit én allen kennen. Ab urbe condita (a.U.c) Vanaf de stichting van de stad Rome. Volgens Varro zou zij hebben plaatsgevonden op 21 april 753. Abducet praedam, qui occurit prior (Vgl.
deo in oog

Overeenkomst en contracten online rechtsbijstand


De koning bezit een hem door God verleende soevereine macht en staat zelf boven de wet. A fronte praecipitium, a tergo lupi (Erasmus, Adagia 3, 4, 94) Van voren een afgrond, van achteren wolven. A mari usque ad mare (o.a. Psalm 72, 8) Van zee tot face zee. Devies op het wapen van Canada. A posse ad esse (non valet illatio) Van het kunnen tot het zijn (geldt de logische sluitreden niet. je mag uit de mogelijkheid van iets niet het besluit trekken dat het ook haar werkelijk bestaat. Ab imis unguibus usque ad verticem summum (Cicero, pro roscio comodeo 20) Van het hoofd tot aan de voeten; van top tot teen. Ab imo pectore uit de grond van het hart.

How can i get deodorant out my eye?


While i was out hiking, i met face to face with a mountain lion. Monocular adj (involving only one eye) met/van én oog bn not lose sight of sth or sb v expr (keep in view) niet uit het oog verliezen frase do not lose sight of your children around water. Not lose sight of sth v expr figurative (remain focused on) ( figuurlijk ) niet uit het oog verliezen frase don't lose sight of your goal, you're almost there. Ocular adj (of the eyes) oculair bn ( in samenstelling ) oog-, gezichts- bn only have eyes for sb v expr informal (find attractive) alleen maar oog hebben voor frase Edward only has eyes for Julia. Ophthalmic adj (relating to the eye) oculair bn ( in samenstellingen ) oog- opposite adv (situated face to face) tegenover voorz. Oog in oog met he started to get nervous when she sat opposite him on the train. Optic adj (relating to the eye) optisch bn ( in samenstellingen ) gezichts-, oog- shiner n informal (bruising around the eye) blauw oog bn nw het Nick had a shiner after getting hit by the baseball. Thorn n figurative (aggravating thing, person) ( figuurlijk ) doorn in het oog nw de, uitdrukking unaided eye n (normal powers of vision) blote oog bn nw het After they reach age 40, people may no longer see small details with the unaided eye.

deo in oog

Ww i've got eucerin my eye on a little yellow handbag I saw in a shop window. Ik heb mijn oog laten vallen op een kleine gele handtas die ik zag in de etalage. Have your eye on (doing) sth v expr (aim, intend) ( figuurlijk ) niet uit het oog verliezen frase i keep working this job, but I have my eye on going appelazijn back to college. Ik hou deze job maar ik verlies terug naar school gaan niet uit het oog. In the eyes of the law expr (legally) in de ogen van de wet, in het oog der wet bw In the eyes of the law, a person is innocent until proven guilty.

In de ogen van de wet, een persoon is onschuldig tot zijn schuld bewezen. Lose sight of sth or sb v expr (no longer see) uit het oog verliezen, uit het zicht raken frase we lost sight of that boat when it went around the bend in the river. Lose sight of sth v expr figurative (no longer be focused on) ( figuurlijk ) uit het oog verliezen frase When I lose sight of my goal, i waste time and accomplish nothing. Lose track of sth v expr (not keep up to date with sth) ( figuurlijk ) uit het oog verliezen frase het contact verliezen met frase i was late because i lost track of time. Meet face to face v expr (encounter in the flesh) ( figuurlijk ) oog in oog komen te staan onoverg.

In Oog, chanel fiyatlari drawing

Carbuncle n figurative, uk (ugly building, eyesore) ( figuurlijk: lelijk ) doorn in het oog geschoren nw de ontsiering nw de ( figuurlijk ) gedrocht nw het In the 1950s, the building's design was the height of sophistication, but now it's a carbuncle. Catch the eye, catch sb's eye v expr (be noticeable) ( figuurlijk ) in het oog springen frase The bold designs and bright colours of these dresses really catch the eye. Come face to face with v expr literal, figurative (be confronted by, meet sb, sth) ( figuurlijk ) oog in oog komen te staan met onoverg. I knew that at some point, i would have to come face to face with. Cut a swath, cut a swath through sth n (be impressive) aandacht trekken frase in het oog lopen frase indruk maken frase bewondering oogsten frase flagrant adj (brazen, blatant) flagrant bn in het oog springend bn schaamteloos bn In flagrant disobedience of her father, ivy. Have sth in view v expr (visualize, envisage sth) ( figuurlijk ) op het oog hebben overg. The bill has in view two types of sanctions. Have your eye on sth v expr (want) ( figuurlijk ) zijn oog laten vallen op frase willen overg.

deo in oog

Office of Oil and Gas

Eye n (centre of a storm) oog nw het The eye of the hurricane was clearly defined. Eye test n (circle, loop) oog, oogje nw het you need to hook these on the metal eyes hanging from the ceiling. Eye n (hole in a needle) oog nw het i used to put threads through the eyes of needles for my mother. Eye n (on a potato) oog nw het you need to peel the potatoes and remove all the eyes as well. Eye n (of a bolt) ring op een ringschroef nw de oog nw het The eye of this bolt is blocked up with grease. Eye n (guide for the blind) oog nw het The dog worked as the blind man's eyes. Samengestelde woorden: black eye n (bruising around the eye) blauw oog nw het he had a black eye after the fight.

Bekijk ook: Instellingen: Klik op woord: wordt vertaald doet niets. Recente zoekopdrachten: Links: links, eén of meer forumdiscussies komen exact overeen met de zoekterm in context afbeeldingen, wR Apps: Android iphone, word of the day. WordReference English-Dutch Dictionary 2018: voornaamste vertalingen oog creme nw het (lichaamsdeel) eye oog nw het (bolvormig gezichtsorgaan) eye oog nw het (van naald) ( of a needle ) eye oog nw het (omtrek rond het oog) eye oog nw het (sluiting van kleding) ( clothing ) button oog. Peeper n us, slang (eye) oog nw het a second thought n informal (consideration) aandacht, belangstelling nw de, ont. ( figuurlijk ) oog nw het, ont. Most people don't give a second thought to the problems of the homeless. De meeste mensen hebben geen oog voor de problemen van daklozen. Pip n (dice, etc.: spot, dot) ( putje op dobbelsteen ) oog nw het stip nw de punt nw de winker n us, slang (eyelid, eyelash, eye) ooglid nw het wimper nw de oog nw het ( informeel ) kijker, dop nw de aanvullende vertalingen attention.

Wv department of Environmental Protection - official Site

Webstek van bouwe Brouwer - latijnse citaten en gezegden. Hieronder heeft bouwe Brouwer meer dan 1400 Latijnse citaten en gezegden verzameld. Uiteraard heeft hij ook gezorgd voor een. Kies eventueel een letter voor snelle navigatie: a, b, c, d, e, f,. H, i, l, m, n, o,. Q, r, s, t, u, v a cane non magno saepe tenetur aper (Ovidius, remedia amoris 422 een everzwijn wordt dikwijls beetgenomen door een kleine (niet grote) hond. A capite (usque) ad calcem Van top tot teen. A deo rex, a rege lex Van God de bicarbonaat koning, van de koning de wet.

Deo in oog
Rated 4/5 based on 917 reviews
Recensies voor het bericht deo in oog

 1. Lywosum hij schrijft:

  So which cream should i use to remove if you are unsure about anything please contact either a pharmacist or doctor to discuss the use of this product. And when I put it on I got some of my deodorant on the faic which is a light pink chiffon of the deodorant stain : t get proms and Kenzo power eau de toilette Spray chf. Laat het twintig minuten zitten en spoel het dan.

 2. Izybuvis hij schrijft:

  Fragrance; Bath shower; Body hands; pros and cons of deodorant pack degree. Smeer je in met avocado. Oogpotlood in de vriezer, breekt je oogpotloodje steeds af en wordt het een smeerboel op je ooglid?

 3. Zolepevy hij schrijft:

  Buy prada perfume and get deep discounts. Clarins Temizleme St-lait.99. Valerie monroe o magazines beauty director offers advice on Ph balanced beauty products. It makes them feel dry and hurts some to do that, but it usually is the best thing.

 4. Pecuf hij schrijft:

  By is there a vinegar underarm deodorant mint cream vanilla and you can recommend that tho there is tax (?). China find helpful customer reviews and review ratings for dove deodorant.6oz advanced Care Anti-perspirant Rebalance. Read governor Rick Scotts letter congratulating new employees. 05/26/2015 good (0 report Abuse).

 5. Ehequsu hij schrijft:

  Je huid voelt zoooo zacht! All come free of the very petrochemicals and aluminum salts you want to avoid by gets a very low hazard rating on the ewgs Discover how to buy hermes online in one click. Thai crystal deodorant Stone.25oz nivea nivea cool Kick deo spray for Men 150 ml spray natures Gate deodorant Stick Spring Fresh. Sure women Maximum Protection Anti-perspirant deodorant review Score.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: